บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

คุณต้องการสินเชื่อที่ตอบโจทย์ขั้นตอนการทำงานกับหน่วยงานราชการใช่หรือไม่?

 

ลีซ อิท เชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐมากว่า 17 ปี

ให้สินเชื่อแก่ธุรกิจที่รับงานจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ กระทรวง กรม กอง สำนักงานฯ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในทุกระดับทั้ง จังหวัด อบจ. อบต. เทศบาล ฯลฯ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเราเชี่ยวชาญและเข้าใจเป็นพิเศษถึงกระบวนการขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ ตลอดจนการเบิกจ่ายและการโอนสิทธิการรับเงินจากหน่วยงานราชการ

 

เราจึงออกแบบสินเชื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับรองรับผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าภาครัฐโดยเฉพาะ

คุณสามารถร่วมวางแผนทางการเงินกับเราได้ตั้งแต่เริ่มต้นจบโครงการ ด้วยเจ้าหน้าที่ของลีซ อิท (Business Growth Advisor) ผู้ช่วยส่วนตัวที่ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เจาะจงสำหรับธุรกิจคุณโดยเฉพาะ และวางแผนให้สอดคล้องกับธุรกิจคุณ ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจประเภทใด คุณก็สามารถวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้น เพียงคุณมี  TOR (ร่างขอบเขตของงานจากหน่วยงาน) ก็สามารถเข้ามาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของลีซ อิท เพื่อวางแผนก่อนเริ่มประมูลงาน ด้วยการอนุมัติที่ชัดเจนและรวดเร็วภายใน 3 วัน และการเบิกใช้เงินได้ภายใน 24 ชั่วโมง ทำให้คุณวางแผนธุรกิจได้รวดเร็วกว่าและแม่นยำกว่า และแข่งขันกับคู่แข่งได้มากกว่าที่เคย 

ทำไมต้องใช้สินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐกับลีซ อิท?

 • ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่มีสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินงานส่งมอบโครงการของท่านได้อย่างไม่มีสะดุด
 • รองรับผู้ประกอบการที่ประมูลงานได้ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) โดยลีซ อิท ให้บริการสินเชื่อเพื่อค้ำซองประมูล (ฺBid bond) เพื่อยื่นประกวดราคาในรูปแบบ E-Bidding และ E-Auction และสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ สินเชื่อแฟคตอริ่งหรือบริการรับซื้อการค้า สินเชื่อลีสซิ่ง เพื่อให้คุณเลือกใช้ตั้งแต่เริ่มต้นจบจบโครงการ
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่คุณโอนสิทธิ์การรับเงินของโครงการให้กับลีซ อิท
 • ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้สินเชื่อแก่ SME ที่ทำงานกับราชการมายาวนาน เราจึงเข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) ของหน่วยงานราชการ ตลอดจนเข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เป็นอย่างดี เราจึงพร้อมให้คำปรึกษาเสมือนเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในทุกขั้นตอน
 • ท่านสามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

 

ประเภทสินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐ

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond)

สินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) สำหรับผู้ที่ต้องการประมูลงานราชการ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) หรือระบบการจัดซื้อ-จัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (E–Auction) 

 • ออกหนังสือค้ำประกันซองภายใน 3 วัน ขั้นตอนง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำให้ไม่พลาดการประมูลงานที่ต้องการค้ำประกันอย่างเร่งด่วน

 • ไม่ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนของมูลค่าหนังสือค้ำประกันซองเหมือนกับธนาคาร

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการเปิดวงเงิน คุณสามารถเก็บหลักทรัพย์ที่มีไปใช้ในการเปิดวงเงินกับธนาคารหรือไว้ใช้ในกรณีอื่น ๆ

 • คิดค่าธรรมเนียมรายเดือนตามระยะเวลาการค้ำประกัน (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของบริษัท)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Financing) เมื่อคุณได้งานแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าสินค้าที่จะส่งมอบ ค่าวัตถุดิบ ให้กับ Supplier ของคุณ หรือค่าแรงงาน สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยให้คุณซื้อสินค้าและบริการจาก Supplier เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำงานก่อนได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เครดิตจาก Supplier

 •  ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่มีสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินงานส่งมอบโครงการของท่านได้อย่างไม่มีสะดุด

 • รองรับผู้ประกอบการที่ประมูลงานได้ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement)

 • วงเงินสูงสุดถึง 70% ของมูลค่าโครงการอัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่คุณโอนสิทธิ์การรับเงินของโครงการให้กับลีซ อิท

 • ด้วยความยืดหยุ่นและเข้าใจคนทำธุรกิจภาครัฐ เจ้าหน้าที่ ลีซ อิท จะช่วยคุณวางแผนการเบิกใช้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณส่งมอบงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

 • ท่านสามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง  (Factoring) หรือบริการรับซื้อหนี้การค้า เมื่อคุณส่งมอบงานแล้ว เพียงคุณมีเอกสารส่งมอบงานหรือตรวจรับงาน คุณก็สามารถเบิกเงินล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องรอการเบิกจ่ายที่ล่าช้าของหน่วยงานราชการที่มักจะใช้เวลาและขั้นตอนยาวนาน เพื่อให้คุณมีเงินสดหมุนเวียนใช้จ่ายต่อยอดกิจการ จ่ายค่าแรงงาน หรือค่าสินค้า วัตถุดิบ เปิดโอกาสให้รับงานได้หลายงานพร้อมกันอย่างไม่สะดุด

 • อนุมัติเปิดวงเงินภายใน 3 วัน หลังจากยื่นเอกสาร

 • เบิกเงินได้สูงสุด 90% ของเอกสาร เปลี่ยนเอกสารตรวจรับในมือคุณเป็นเงินสด ภายใน 24 ชั่วโมง

 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพียงแค่คุณโอนสิทธิการรับเงินของโครงการให้กับลีซ อิท

 • สามารถเลือกขายบิลรวมบิลหรือเลือกขายบิลใบเดียวได้

 • เพิ่มวงเงินได้สูงขึ้นตามมูลค่าบิลที่สูงขึ้น

 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน

 • ให้คุณโฟกัสกับการทำธุรกิจโดยไม่ต้องยุ่งวุ่นวายกับกระบวนการวางบิลและเก็บเงิน เพราะ ลีซ อิท จะดำเนินการวางบิลและเก็บเงินให้คุณ

 • หากคุณมีลูกค้าเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ด้วย ก็สามารถใช้ factoring ได้ ลีซ อิท จะตรวจสอบเครดิตลูกค้าของคุณให้ว่าลูกค้าของคุณมีความสามารถในการชำระหนี้หรือไม่

 • หากคุณมีเงินสดอยู่ในมือ คุณสามารถต่อรองขอส่วนลดจากการจ่ายค่าสินค้าและวัตถุดิบเป็นเงินสดกับ Supplier ของคุณได้

 • สามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่น ๆ ของลีซ อิทได้

สินเชื่อลีซซิ่งและเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase)

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณสำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมของธุรกิจท่าน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายการผลิต หรือเพื่อเปลี่ยนเครื่องจักรเก่า ซื้อยานพาหนะ (รถบรรทุก / รถลาก / รถพ่วง) หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในธุรกิจการค้า ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการทำการค้ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และทำธุรกิจกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ โดยลีซ อิท จะเป็นผู้ชำระมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นทั้งจำนวนให้กับผู้ขายสินทรัพย์แทนท่านก่อนในเบื้องต้น ท่านจึงไม่ต้องใช้เงินจำนวนมากในครั้งเดียวเพื่อชำระให้กับผู้ขาย จึงทำให้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจ หลังจากนั้นท่านจะสามารถชำระคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับลีซ อิท เป็นรายเดือนเท่าๆ กันทุกเดือน ภายในระยะเวลา 1-5 ปี ขึ้นอยู่กับสัญญาว่าจะเป็นสินเชื่อลีสซิ่งหรือเช่าซื้อ โดยท่านจะต้องมีสัญญากับหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนมาโอนสิทธิ์การรับเงินไว้ให้ลีซ อิท

 • บริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายผ่อนชำระค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ลดความเสี่ยงในช่วงภาวะเงินเฟ้อ ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ท่านจึงสามารถจัดทำงบประมาณ วางแผนเกี่ยวกับกระแสเงินสดและคำนวณต้นทุนการผลิต และสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำ

 • สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน เหมาะสำหรับกลุ่มนิติบุคคลที่ต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปลดภาระด้านภาษีให้แก่กิจการ (เฉพาะสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง)  ซึ่งจะได้ประโยชน์มากกว่าการลงทุนด้วยเงินสดหรือการกู้เงินจากธนาคาร

 • ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถติดตั้งและใช้งานได้ที่บริษัทของท่านหรือสถานที่ของลูกหนี้การค้า (ลูกค้า) ของท่าน

สินเชื่อเพื่อเปิด L/C

สินเชื่อเพื่อเปิด Letter of Credit (L/C) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่ใช้ในการชำระค่าสินค้าระหว่างประเทศ สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต้องการนำเข้าหรือสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อแสดงเป็นหลักประกันการชำระเงิน โดยผู้ขายสินค้าจะได้รับเงินเมื่อส่งมอบสินค้า และผู้ซื้อสินค้าจะได้รับสินค้าเมื่อจ่ายเงินค่าสินค้า

 • L/C ที่ออกโดยธนาคารพันธมิตร ได้รับการยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • การชำระเงินด้วย L/C เพิ่มความมั่นใจได้ว่า ผู้ซื้อจะได้รับเอกสารที่ต้องการเพื่อใช้ในการรับสินค้า ทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายมั่นใจในการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน 

 • ช่วยบริหารการซื้อสินค้าหรือการนำเข้าสินค้าให้ได้ตามกำหนดเวลา

 

จากใจลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อคู่ค้าภาครัฐ

รับชมวีดิโอ

 

คุณชาญชัย

เจ้าของธุรกิจเทรดดิ้งกับหน่วยงานราชการ และธุรกิจออร์กาไนเซอร์

"ผมเริ่มต้นทำธุรกิจมานาน และเห็นโอกาสในการขยายกิจการเสมอ ถึงแม้ว่าเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจหลากหลาย แต่การหาเงินมาลงทุนก็ยังคงเป็นเรื่องยาก เมื่อทีมงานของ ลีซ อิท เข้ามา ผมเริ่มต้นจากการใช้บริการ แฟคตอริ่ง หลังจาก นั้นก็ต่อยอดใช้บริการสินเชื่ออื่น ๆ ของ ลีซ อิท ทั้งสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ
(Project Backup Finance) และสินเชื่อเพื่อออกหนังสือค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond) ทำให้ผมสามารถวางแผนการลงทุนได้ชัดเจนและทันท่วงที และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้”

 

 

 

ตัวอย่างธุรกิจที่เป็นคู่ค้าภาครัฐที่เหมาะกับการใช้สินเชื่อกับเรา

 

 • ธุรกิจเทรดดิ้ง ซื้อมาขายไป
 • งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบกล้องวงจรปิดป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารและโรงงาน
 • ขายอุปกรณ์ IT และติดตั้งระบบ IT
 • จัดอีเว้นท์ นิทรรศการ งานประกวดแข่งขัน จัดงานแสดงสินค้า งานนวัตวิถี
 • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ สื่อการตลาด Point of sale materials (POSM)
 • ผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการต่างๆ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น
 • รับจ้างผลิตและจำหน่ายของพรีเมี่ยม เสื้อ ชุดยูนิฟอร์ม
 • รับจ้างดูแล ทำความสะอาดอาคาร ภูมิทัศน์
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
 • รับจ้างเหมาแรงงาน พนักงาน แม่บ้าน รปภ.
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิชาชีพ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงาน
 • ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร ผงปรุงรสและวัตถุดิบเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • จำหน่ายและผลิตเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจบริการต่างๆ
 • ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้านอาคาร สำนักงาน
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจต่อรถ ต่อเรือ ยานยนต์ รถเพื่อการพานิชย์
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท

 • บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน)
 • แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

 • ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่นๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
 • ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน
 • ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้ 
เอกสารที่ใช้

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)