บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ คืออะไร?

เมื่อคุณได้งานแล้ว ก็ถึงเวลาที่ต้องลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าสินค้าที่จะส่งมอบ ค่าวัตถุดิบ ให้กับ Supplier ของคุณ หรือค่าแรงงาน สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการช่วยให้คุณมีเงินทุนสำหรับซื้อสินค้าและบริการจาก Supplier เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำงานก่อนได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้เครดิตจาก Supplier

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ (Project Backup Finance)  คือสินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนให้กับผู้ประกอบการ SME ที่มีสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือมีสัญญาซื้อขายสินค้าและบริการกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินการส่งมอบงาน

โดยคุณจะต้องมีสัญญาหรือเอกสารทางการค้าระหว่างคุณและลูกค้าของคุณ (ลูกหนี้การค้า) เพื่อให้ ลีซ อิท ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ โดยให้วงเงินสูงสุด 70% ของมูลค่างาน อนุมัติเร็วภายใน 7 วันหลังจากยื่นเอกสารครบ

รับชมวีดิโอ

ทำไมต้องใช้สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการกับลีซ อิท?

 • ช่วยสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีสัญญางานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือมีลูกค้าเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ให้มีเงินทุนเพียงพอสำหรับดำเนินงานส่งมอบสินค้าและบริการ

 • รองรับผู้ประกอบการที่ประมูลงานได้ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement)

 • วงเงินสูงสุดถึง 70% ของมูลค่างาน อัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 1.25% ต่อเดือน

 • ไม่เน้นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • ด้วยความยืดหยุ่นและเข้าใจคนทำธุรกิจ SMEs เจ้าหน้าที่ ลีซ อิท จะช่วยคุณวางแผนการเบิกใช้เงินให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คุณส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว

 • ท่านสามารถต่อยอดไปใช้สินเชื่ออื่นๆ ของลีซ อิท ได้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อค้ำประกันซองประมูล (Bid Bond & E-Bidding) สินเชื่อ Leasing & Hire Purchase และบริการรับซื้อหนี้ทางการค้า (Factoring) เป็นต้น

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ เหมาะกับใคร

 • ผู้ประกอบการที่มีสัญญางานราชการ รัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ประกอบการที่มีลูกค้าเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
 • ผู้ประกอบการที่มีแผนที่จะขยายธุรกิจ เช่น เข้าร่วมประมูลงานผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง (G-Procurement) และเข้าร่วมเสนองานกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการแหล่งเงินทุนสำรอง เพื่อเป็นทางเลือก ถึงแม้ว่าจะมีวงเงินกับธนาคารรองรับอยู่แล้ว 

ขั้นตอนสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ

ตัวอย่างธุรกิจของลูกค้า SMEs

 

 • ธุรกิจเทรดดิ้ง ซื้อมาขายไป
 • งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบกล้องวงจรปิดป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารและโรงงาน
 • ขายอุปกรณ์ IT และติดตั้งระบบ IT
 • จัดอีเว้นท์ นิทรรศการ งานประกวดแข่งขัน จัดงานแสดงสินค้า งานนวัตวิถี
 • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ สื่อการตลาด Point of sale materials (POSM)
 • ผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการต่างๆ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น
 • รับจ้างผลิตและจำหน่ายของพรีเมี่ยม เสื้อ ชุดยูนิฟอร์ม
 • รับจ้างดูแล ทำความสะอาดอาคาร ภูมิทัศน์
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
 • รับจ้างเหมาแรงงาน พนักงาน แม่บ้าน รปภ.
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิชาชีพ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงาน
 • ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร ผงปรุงรสและวัตถุดิบเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • จำหน่ายและผลิตเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจบริการต่างๆ
 • ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้านอาคาร สำนักงาน
 • ธุรกิจรับเหมาตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจต่อรถ ต่อเรือ ยานยนต์ รถเพื่อการพานิชย์

จากใจลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนโครงการ

รับชมวีดิโอ

 

คุณสาธิต เจ้าของธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี 

"ลีซ อิท เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้เรา ช่วยให้เราบริหารจัดการลูกหนี้ที่ชำระเงินล่าช้า ทำให้เราไม่ต้องรอการชำระเงินนาน ๆ ทำให้บริษัทเรามีเงินมาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยที่เราไม่ต้องเป็นหนี้ ไม่เหมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะเป็นการนำเงินที่เราจะได้จากลูกค้าในอนาคตมาใช้ รวมถึงการบริการที่เป็นกันเอง มีหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ยืดหยุ่น ให้วงเงินสูง ทำให้ธุรกิจเราไม่สะดุด ตอบโจทย์ครบทุกด้าน"

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ผู้ประกอบการที่มีสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ และไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

 • บริษัทจำกัด (บจก.)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
 • กิจการร่วมค้า
 • กิจการค้าร่วม
 • บริษัทจำกัดมหาชน (บมจ.)

3. ผู้ประกอบการที่มีลูกหนี้การค้า*

 • หน่วยงานราชการ
 • รัฐวิสาหกิจ
 • บริษัทเอกชนขนาดใหญ่

**ลูกหนี้การค้าหรือ ลูกหนี้ (Account Receivable) คือ ผู้ที่ลูกค้าได้ทำงานส่งมอบสินค้า

หรือบริการให้โดยลูกค้าได้ให้ระยะเวลาการรอคอยการชำระเงิน (Credit Term) กับลูกหนี้

เช่น Credit Term 30 วัน หรือ 45 วัน เป็นต้น

เอกสารที่ใช้

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท

 • บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน)
 • แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

 • ใบรับรองผลงานมาประกอบพิจารณา
 • ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่นๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
 • ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน
 • ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้