บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น

"รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor
Relations Awards)”  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในโครงการ SET Awards 2018

ข้อมูลหลักทรัพย์

PORT Leaseit

LIT : บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)                LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED

ปฏิทินกิจกรรมนักลงทุน