บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

Language
TH

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่านซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาบนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานปัจจุบัน เป็นต้น เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์และหรือแอปพลิเคชันได้อย่างต่อเนื่อง (“บริการ”) รวมถึงรวบรวมข้อมูลประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทจากท่านในรูปแบบไฟล์ ซึ่งจะไม่ก่ออันตรายแก่อุปกรณ์ของท่านแต่ประการใดโดยท่านสามารถเรียกดูเนื้อหาของคุกกี้ได้ ผ่านบริการต่าง ๆ ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

คุกกี้มีประโยชน์อย่างไร

คุกกี้เป็นเครื่องมือบอกบริษัทให้ทราบว่า ท่านเข้าใช้งานส่วนใดของเว็บไซต์หรือบริการของบริษัท เพื่อบริษัทจะได้มอบประสบการณ์ในการรับบริการที่ดีขึ้นและตรงตามความต้องการของท่านมากที่สุด นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้ยังช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่เข้าใช้งาน เว้นแต่ว่าคุกกี้นั้นจะถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปยังค่าเริ่มต้น

คุกกี้ใช้งานอย่างไร

บริษัทจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น พิกเซลแท็ก (Pixel - tags) บนบริการของบริษัท ดังนั้น บริการใดๆที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการจะได้รับคุกกี้ที่บริษัทสร้างเสมอ

เมื่อท่านเข้าถึงบริการแล้ว คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้ารับบริการ รูปแบบการใช้งาน และข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้ารับบริการของท่าน นอกจากนี้ บริษัทยังได้ใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีพิกเซลแท็กสำหรับการวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหาหรือโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ ที่ต้องตรงตามความสนใจ ของท่าน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบริการและสร้างความพึงพอใจแก่ท่านมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัท จะใช้คุกกี้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

การใช้คุกกี้

บริษัท ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลและการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและเนื้อหาของเว็บไซต์ วัตถุประสงค์ทางการตลาด และการจัดทำสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล   ได้ เกี่ยวกับประสบการณ์การเรียกดูบนเว็บไซต์

คุกกี้ช่วยให้บริษัท สามารถวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เช่น วันที่ เวลา และหน้าเว็บไซต์ที่เข้าชม เพื่อให้บริษัท สามารถให้บริการท่านตามความพึงพอใจและความสนใจของท่าน รวมถึงป้องกันและตรวจจับการดำเนินการที่อาจเป็นการต้องห้าม หรือไม่ได้รับอนุญาต สำหรับบริการบางประเภท บริษัท เสนอทางเลือกให้ท่านในการเก็บรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านไว้ในคุกกี้ได้ โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลดังกล่าวอีก เมื่อท่านกลับมายังเว็บไซต์ในภายหลัง

นอกจากนี้ บริษัท อาจใช้คุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสม ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกปิดการใช้งานหรือถูกลบ ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

สำหรับประเภทคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1.  คุกกี้เพื่อการให้บริการ

    คุกกี้เพื่อการให้บริการนี้ จะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการและเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น เช่น คุกกี้ที่จัดการการเข้าสู่ระบบและสถานะการเข้าสู่ระบบ เป็นต้น

2.  คุกกี้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการ

     คุกกี้เพื่อการเสริมประสิทธิภาพการให้บริการนี้ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการเข้ารับบริการ และยังทำให้บริษัทรู้จักท่านมากยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาบริการของบริษัทให้ต้องตรงความสนใจของท่านต่อไป เช่น คุกกี้จัดการจำสถานะการเข้ารับบริการ คุกกี้จัดการบริการ Live Chate หรือฟังก์ชัน Social Media Sharing บนเว็บไซต์ เป็นต้น

ผู้ให้บริการภายนอก

เว็บไซต์บางส่วนอาจแสดงเนื้อหาจากผู้ให้บริการภายนอก โดยผู้ให้บริการดังกล่าวอาจใช้คุกกี้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน และติดตามตรวจสอบการใช้งานออนไลน์และรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ ของท่าน ผู้ให้บริการอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่อาจเป็นที่สนใจของท่าน และ จากนั้น คัดเลือกเนื้อหาโฆษณาให้ตรงกับความต้องการของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์อื่น คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามตรวจสอบอื่นของผู้ให้บริการไม่อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายการใช้คุกกี้นี้ และบริษัท ไม่สามารถเข้าถึง หรือมีอำนาจควบคุมเหนือการดำเนินการใด ๆ ของผู้ให้บริการนั้น

คุกกี้ปิดการทำงานอย่างไร

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลในอนาคตโดยคุกกี้นี้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะเป็นจะต้องใช้งานคุกกี้หากท่านพิจารณาปิดการงานคุกกี้แล้ว อาจทำให้ฟังก์ชันบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการนั้น ๆ สะดุดหรือไม่ราบรื่นได้

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2565

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ตลอดจนมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1023 อาคารเอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-163-4260
โทรสาร: 02-163-4291
อีเมล : CRM@leaseit.co.th