สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ คืออะไร?

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณ โดย ลีซ อิท จะเป็นผู้ชำระเงินตามมูลค่าของทรัพย์สิน ทั้งจำนวน ให้กับผู้ขายสินทรัพย์หรือจ่ายให้คุณก่อนในเบื้องต้น หลังจากนั้นคุณสามารถผ่อนคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับลีซ อิท เป็นรายเดือนเท่า ๆ กัน ภายในระยะเวลา 1-5 ปี (ขึ้นอยู่กับสัญญาว่าจะเป็นสินเชื่อลีสซิ่งหรือเช่าซื้อ) คุณจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินจำนวนมากในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเครื่องจักร ซื้อยานพาหนะ (รถบรรทุก / รถลาก / รถพ่วง) หรือเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที เครื่องมือแพทย์ โดยคุณจะต้องมีสัญญากับหน่วยงานราชการหรือบริษัทเอกชนที่น่าเชื่อถือมาโอนสิทธิ์การรับเงินไว้ให้ ลีซ อิท

รับชมวีดิโอ

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ แตกต่างกันอย่างไร?

 
ลีสซิ่ง
(Leasing)
สินเชื่อเช่าซื้อ
(Hire Purchase)

วัตถุประสงค์ในการเช่า

เพื่อเช่าใช้งานระยะยาว เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

การเป็นเจ้าของเมื่อครบสัญญา

สามารถเลือกได้
เมื่อครบสัญญา สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเจ้าของ เช่าต่อ หรือคืนเครื่อง

เป็นเจ้าของทันที
เมื่อครบสัญญาจะเป็นเจ้าของทันที ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ระยะสัญญาเริ่มต้น

ทำสัญญา 3 ปีขึ้นไป ทำสัญญา 1 ปีขึ้นไป

การลดหย่อนภาษี

ลดได้มากกว่า
ลีสซิ่งเป็นสัญญาเช่า ซึ่งค่าเช่ารายเดือนถือเป็นค่าใช้จ่าย 100% ใช้ ลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้มากกว่าค่าเสื่อมราคาต่อปีรวมดอกเบี้ยในกรณีที่เป็นสินทรัพย์

ลดได้น้อยกว่า
แม้ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริง แต่เครื่องจักรในสัญญาจะถือเป็นสินทรัพย์ของธุรกิจตั้งแต่เริ่ม สิ่งที่นำมาคำนวณภาษีจึงไม่ใช่ค่าเช่า แต่เป็นค่าเสื่อมรวมดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งจะใช้ ลดหย่อนภาษีได้น้อยกว่า

 

ทำไมต้องใช้สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อกับ ลีซ อิท?

 • สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ (Leasing & Hire Purchase) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการทำการค้ากับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และทำธุรกิจกับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ 
 • คุณสามารถบริหารเงินทุนและกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายผ่อนชำระค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา คุณจึงสามารถวางแผนกระแสเงินสดและคำนวณต้นทุนการผลิต ได้อย่างแม่นยำ
 • คุณสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อนำค่าใช้จ่ายไปลดภาระด้านภาษีให้แก่กิจการ (เฉพาะสัญญาเช่าแบบลีสซิ่ง)  ซึ่งดีกว่าการลงทุนด้วยเงินสด
 • ทรัพย์สินดังกล่าวสามารถติดตั้งและใช้งานได้ที่บริษัทของคุณหรือสถานที่ของลูกค้า (ลูกหนี้การค้า) ของคุณได้

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ เหมาะกับใคร?

 • ผู้ประกอบการที่ต้องการขายสินค้าในรูปแบบเช่าใช้และเช่าซื้อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ รวมไปถึงสถาบันการศึกษา อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐ
 • ผู้ประกอบการที่ต้องการที่ต้องการเช่าใช้และเช่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการขยายกิจการ และรองรับการเติบโตของธุรกิจ

 

สินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ เหมาะกับทรัพย์สินประเภทใด?

 • อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่อง X-ray เครื่องมือแพทย์  
 • อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ใช้ในงานก่อสร้าง
 • ทรัพย์สินประเภทรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก / รถลาก / รถพ่วง
 • ครุภัณฑ์การศึกษา และเครื่องดนตรี

 

ขั้นตอนการใช้บริการสินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ

ตัวอย่างธุรกิจของลูกค้า SMEs ที่ใช้สินเชื่อกับ ลีซ อิท

 

 • ธุรกิจเทรดดิ้ง ซื้อมาขายไป
 • งานระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ประปา ระบบกล้องวงจรปิดป้องกันอัคคีภัย ให้กับอาคารและโรงงาน
 • ขายอุปกรณ์ IT และติดตั้งระบบ IT
 • จัดอีเว้นท์ นิทรรศการ งานประกวดแข่งขัน จัดงานแสดงสินค้า งานนวัตวิถี
 • ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ สื่อการตลาด Point of sale materials (POSM)
 • ผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดีทัศน์ รายการต่างๆ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น
 • รับจ้างผลิตและจำหน่ายของพรีเมี่ยม เสื้อ ชุดยูนิฟอร์ม
 • รับจ้างดูแล ทำความสะอาดอาคาร ภูมิทัศน์
 • ผลิตและจำหน่ายสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ
 • รับจ้างเหมาแรงงาน พนักงาน แม่บ้าน รปภ.
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ เครื่องมือทางวิชาชีพ เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 • จำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับโรงงาน
 • ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
 • ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหาร ผงปรุงรสและวัตถุดิบเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
 • จำหน่ายและผลิตเคมีภัณฑ์
 • ธุรกิจบริการต่างๆ
 • ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์แต่งบ้านอาคาร สำนักงาน
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน
 • ธุรกิจต่อรถ ต่อเรือ ยานยนต์ รถเพื่อการพานิชย์

จากใจลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อลีสซิ่งและสินเชื่อเช่าซื้อ

Watch Video

 

คุณสาธิต

เจ้าของธุรกิจบริการด้านเทคโนโลยี  

"ลีซ อิท เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินให้เรา ช่วยให้เราบริหารจัดการลูกหนี้ที่ชำระเงินล่าช้า ทำให้เราไม่ต้องรอการชำระเงินนาน ๆ ทำให้บริษัทเรามีเงินมาจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงาน โดยที่เราไม่ต้องเป็นหนี้ ไม่เหมือนการกู้ยืมเงินจากธนาคาร เพราะเป็นการนำเงินที่เราจะได้จากลูกค้าในอนาคตมาใช้ รวมถึงการบริการที่เป็นกันเอง มีหลักเกณฑ์การอนุมัติที่ยืดหยุ่น ให้วงเงินสูง ทำให้ธุรกิจเราไม่สะดุด ตอบโจทย์ครบทุกด้าน"

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนั้น ๆ  ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ

2. ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

 • บริษัทจำกัด (บจก.)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)
 • กิจการร่วมค้า
 • กิจการค้าร่วม
 • บริษัทจำกัดมหาชน (บมจ.)​​​​​​

3. ผู้ประกอบการที่ทำงานให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต่าง ๆ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้

เอกสารบริษัททั่วไป

 • ทะเบียนบ้าน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • บัตรประชาชน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
 • รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ. 3)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ. 2)
 • ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)
 • รายงานข้อมูลเครดิต (รายงานเครดิตบูโร) ของบริษัทและกรรมการ (ถ้ามี)
 • เอกสารแนะนำบริษัท (Company Profile) เช่น ประวัติบริษัท และประวัติกรรมการ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงฐานะการเงินและรายได้ของบริษัท

 • บัญชีธนาคาร (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน 
 • งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี (กรณีเปิดไม่ถึง 3 ปี ส่งเท่าที่มีถึงปีปัจจุบัน)
 • แบบภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารแสดงวงเงินค้ำประกันสัญญา (Performance Bond) กับธนาคาร (ถ้ามี)

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

 • ใบรับรองผลงานมาประกอบพิจารณา
 • ตัวอย่างงานสัญญาซื้อขาย/สัญญาติดตั้ง หรือสัญญาอื่น ๆ ที่ผ่านมา เช่น สัญญางาน สำเนาใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน
 • ตัวอย่างงานใหม่ ที่จะต้องการสินเชื่อ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับงาน ใบวางบิล สัญญาปัจจุบัน
 • ชุดเอกสารตัวอย่างการวางบิลและวิธีการเก็บเงินของลูกหนี้ที่จะนำมาขาย พร้อมแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนลูกหนี้